Pulmološka medicina

-Sprovođenje   opšte  i  prema  indikacijama  specijalizovane  pulmološke  rehabilitacije
-Procena plućne funkcije 
-Inhalaciona terapija
-Drenažni položaj
-Kondicione vežbe

– Propisivanje medikamenata

-Posebne kondicione vežbe za bonhiektazije i cističnu fibrozu
-Prilagođavanje  na što duži boravak na otvorenom
-Radna terapija prilagođena mogućnostima pacijenta 

Rehabilitacija je sastavni deo kompleksnog lečenja kroz sve stadijume bolesti. To je proces postizanja maksimuma fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnu potencijala u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, želje i životne planove. Obuhvata široko psihosocijalno i fizičko područje ljudskog života i podrazumeva holistički tj.celovit pristup. Rehabilitacija u našoj Ustanovi se radi u gore navedenom smislu uključujući sve korisnike u zavisnosti od staosne strukture i njihovih fizičkih sposobnosti,koristeći prirodne,tehničke i kadrovske kapacitete Ustanove.