Interna medicina

Ono po čemu se razlikujemo  od drugih, u cilju prevencije, je da svi naši korisnici,bilo da su došli na odmor i rekreaciju, pripreme ili vikend  u toku svog boravka  mogu obaviti osnovni internistički pregled koji podrazumeva:

– Prijem korisnika, Internistički pregled
– Hematološki pregled- Ordiniranje terapije

– Nega pacijenta

– 24 h Zdravstveni nadzor

Svi korisnici medicinskih usluga obavljaju internistički pregled

-EKG
-spirometrija
-laboratorija ( SE,KKS,biohemija,urin )
Praćenje i lečenje :
-hipertenzija
-dijabetes
-angina pectoris

Rehabilitacija je sastavni deo kompleksnog lečenja  kroz sve stadijume bolesti. To je proces postizanja maksimuma fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnu potencijala u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, želje i životne planove. Obuhvata široko psihosocijalno i fizičko  područje ljudskog života  i  podrazumeva holistički tj.celovit pristup kroz

Rehabilitacija u našoj Ustanovi se radi u gore navedenom smislu uključujući sve korisnike u zavisnosti od staosne strukture  i njihovih fizičkih sposobnosti,koristeći prirodne,tehničke i kadrovske kapacitete Ustanove.