Hematologija

-hematološko ispitivanje
-popravljanje krvne slike ( klimatski faktor)
-jačanje imuniteta
-lečenje anemija, leukocitopenija, trombocitopenija

Onkološka rehabilitacija

Program rehabilitacije dece  i odraslih obolelih od malignih tumora i dobroćudnih sprovodi se  u toku ili po završetku lečenja, zračne  ili hemio terapije.


-kontinuirano praćenje bolesti
-program imuno-stimulacije
-adekvatna ishrana
-fizikalna terapija (gde je ona potrebna),
-okupaciona i radna terapiju
-radionice sa elementima psiho-socijalne rehabilitacije
-organizacija dana sa elementima uključivanja u normalne životne aktivnosti

Rehabilitacija je sastavni deo kompleksnog lečenja kroz sve stadijume bolesti. To je proces postizanja maksimuma fizičkih, psihičkih, duhovnih, društvenih, profesionalnih i edukativnih potencijala u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje, ograničenja okoline, želje i životne planove. Obuhvata široko psihosocijalno i fizičko područje ljudskog života i podrazumeva holistički tj.celovit pristup.
Rehabilitacija u našoj Ustanovi se radi u gore navedenom smislu uključujući sve korisnike u zavisnosti od starosne strukture  i njihovih fizičkih sposobnosti, koristeći prirodne, tehničke i kadrovske kapacitete Ustanove.