Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sprovođenje opšte i prema indikacijama specijalizovane fizikalne rehabilitacije
-Stručni medicinski  tim ( lek.spec.fizijatri, fizioterapeuti,terapeuti i radni  terapeuti)
-aparati  za  primenu  elektroforeze,
-ultrazvuka
-lasera
-interferentnih  struja
-kratkotalasne  dijatermije
-DD  struja
-Elektrostimulacija
-Magnetoterapija
-Četvoroćelijska kupka
-infraruž
-ultraljubičaste  i bioptron lampe
-parafingo, parafin
-aparati za stimulaciju CMN-stimulacija centralnog motornog neurona (mrežasta  rukavica)
-aparata za primenu vakum terapija (vakupres)
-aparati za  primenu elektro stimulacije
-radne  terapije
-kineziterapije
-hidro ( podvodna masaža,bazen )
-ručna masaža

Indikacije
– Upalni i degenerativni reumatizam
– Vanzglobni reumatizam
– Okoštavanja pojedinih zglobova
– Rehabilitacija ortopedskih i posttraumatskih stanja
– Oboljenje perifernog i cns
– Razvojni deformiteti skeleta
– Neurološke bolesti

Najnoviji aparati za fizikalnu terapiju

Cenovnik terapija:


-Shock wave terapija udarnim talasom 2600 din.
-T-care terapija visoko frekventom strujom 2600 din.
-Artromot 700 din.
-Ekstenzomat sto za lumbalnu i cervikalnu trakciju 1950 din.
-Horizontalna terapija 700 din.
-Četvoroćelijska kupka 520 din.
-Masaža parcijalna 1500 din.
-Masaža celog tela 2500 din.

Naši terapeuti u radu sa pacijentima