Kadar

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica , kako u medicinskom tako i u nemedicinskom sektoru, poklanja veliku pažnju u oblasti edukacije i usavršavanja, kreativnosti, inovativnosti, motivisanosti, informisanosti zaposlenih.

Naš tim

U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva.

-specijalisti fizijatrije
-specijalisti dečije fizijatrije
-subspecijalisti hematologije
-specijalisti  interne medicine
-specijalisti neurologije
-specijalisti opšte medicine
-dipl. biohemije

-prof. neurohirurg
-prof. fizikalne medicine
-prof. onkologije 
-prof. ortopedije
-stručni konsultanti iz svih oblasti medicine
-sociologije i psihologije na nivou regiona

viši terapeuti različitih specijalnosti:
  medicinski tehničari
  laboranti
rekreatori, animatori, vodiči
  
ugostiteljski  i opšti kadarovi

Vd Dr Raško Pantović

Specijalista Neurolog

Dr Boris Stanković

Internista - Hematolog

Dr Ljiljana Ivanović

Fizijatar

Dr Dragana Milojković

Fizijatar

Dr Slobodan Lazović

Fizijatar