O nama

Izvanredni prirodni i klimatski uslovi pružili su mogućnost da se Ivanjica još davne 1938, god. počne organizovano baviti turizmom.
Dugogodišnja nepravda u zapostavljanju ogromnih turističkih potencijala ovog područja ispravljena je 1978, godine kada je, na inicijativu Instituta za hematologiju i Hematološke sekcije Srpskog lekarskog društva, osnovan Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju. Na osnovu dugogodišnjih ispitivanja uticaja podneblja na zdravlje ljudi i posle iscrpnog elaborata, usledila je 25. januara 2000. godine uredba Vlade Republike Srbije oproglašenju Ivanjice za prvu vazdušnu banju u našoj zemlji.
 
unesco_logo.jpg

Dana 15. septembra 2001. godine UNESCO je Goliju – naš planinski biser na čijem se obronku nalazi Banja Ivanjica – proglasio za ekološku zonu, prvi rezervat biosfere u našoj zemlji  To je još jedna potvrda i razlog da otkrijete kako se zdravo živi.

Banja Ivanjica se nalazi na srednjoj nadmorskoj visini od 468 m, koja se smatra optimalnom, kako za zdrave, tako i za većinu osoba sa različitim bolestima.
Vazduh i voda su izrazito čisti, a industrijski objekti po strukturi ne utiču bitno na životnu sredinu, niti remete prirodne pogodnosti ovog područja.

 

Osnovni lekoviti faktor je vazduh, odnosno skup karakterističnih kimatskih faktora. Dosadašnja ispitivanja nedvosmisleno su pokazala da je ovo područje izrazito povoljno za lečenje i rehabilitaciju malokrvnosti, plućnih oboljenja, alergija i neuroloških oboljenja.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica Na pet minuta hoda od centra grada, privlači pažnju i u arhitektonskom smislu. Zgrada je okružena parkom na povšini od 4,5 hektara koji je bogat jelovom i borovom šumom i drugim biljnim vrstama iz ovog kraja.

Naša misija

Misija specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica je očuvanje zdravlja ljudi i obezbeđivanje prisustva pravovremenoj, visokokvalitetnoj zdravstvenoj usluzi.
    Naša ustanova pruža preventivne, kurativne i terapijske zdravstvene usluge, zdravstvenu zaštitu dostupnu, sveobuhvatnu i kontinuiranu, uz humani pristup, poštovanje etičkih principa i zadovoljstvo naših pacijenata.
    Timskim radom, uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa i uz kontinuirano 
unapređenje kvaliteta rada pružamo zdravstvene usluge, ambulantno i stacionarno lečenje pacijenata.
     Misija naše ustanove je ne samo da na najbolji način odgovori na potrebe svojih pacijenata i gostiju, već i da konstantno  stremi ka višem i boljem kvalitetu usluga.

Naša vizija

Naša vizija je da omogućimo sveobuhvatnost u lečenju i terapiji pacijenata i značajno poboljšamo njihovo zdravstveno stanje.
   Težimo dosezanju preporučenih standarda u radu, multidisciplinarnom pristupu u lečenju, efikasnom timskom radu, stvaranju osećaja sigurnosti za pacijente i zaposlene i izgradnji savremene, efikasne i akreditovane zdravstvene ustanove.