Teretana

Teretana i trenažna sala se može koristiti u rekreativne svrhe uz stručni nadzor rekreatora koji će Vam u toku boravka u zavisnosti od starosne strukture i psiho-fizičkih spremnosti osmisliti program rada  u teretani.


Profesionalni program za sportiste uz stručni nadzor trenera u saradnji sa rekreatorom
– Fitnes i aerobik