Smeštaj

Ukupan kapacitet : 250 ležaja

Od toga 90 ležaja u mreži RFZO raspoređenih u 1/2 i 1/3 sobama
-svaka soba svoje kupatilo,telefon/opremljene i adaptirane prema potrebama korisnika
160 ležaja u turističkom delu: raspoređenih u 1/1, 1/2 I 1/3 i 6 apartmana/kupatilo,tv-kablovski priključak, telefon, ceo objekat je pokriven bežičnim internetom.