ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

I Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за радно место: – помоћни радник у кухињи са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице. II Услов за заснивање радног односа је: – основно образовање. Није неопходно радно искуство. […]

Shock Wawe terapija po ceni od 2600,00 dinara

Shock Wawe Terapija Jedino mesto u ovom delu Srbije gde se primenjuje ova terapija, koja spada u jednu od najmodernijih, u lečenju sledećih stanja: – Bolno rame – Ahilova tetiva – Teniski lakat – Hronična tendinopatija – Sindrom srednjeg tibijalnog stres – Kalcifikacija u mišićima, ligamentima i tetivama – Skakačko koleno – Bol u kukovima […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем спремачице у радни однос на одређено време у трајању од 1 месеца

  Број: 511/2 Датум: 25.03.2024.године На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, Анекс I бр.58/20) и Одлуке о расписивању конкурса бр.511 од 25.03.2024.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује ЈАВНИ ОГЛАС      за пријем спремачице […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

  Број: 510/2 Датум:25.03.2024.     На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос 2 (два) извршиоца на радно место под називом виши физиотерапеут на одређено време у трајању од 2 месеца

  Број:466 Датум:20.03.2024.     На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.465 од 20.03.2024.године за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом виши […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос 1 (једног) извршиоца на радно место под називом виши физиотерапеут на одређено време у трајању од 6 месеци

  Број:472 Датум:20.03.2024.     На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.471 од 20.03.2024.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује   ЈАВНИ ОГЛАС            за пријем […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

  Број: 469 Датум:20.03.2024.     На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс […]

Dr Srđan Vlaović – Sreda 27.03. od 17 h

Dr Srđan Vlaović ortoped spinalnog centra KC Kragujevac, vršiće preglede u Sredu 27.03. od 17h.  Sve informacije i zakazivanje termina pregleda možete dobiti pozivom na broj tel: 062 89 87 089  

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос 1 (једног) извршиоца на радно место под називом виши физиотерапеут на одређено време у трајању од 1 месеца

  Број:219/2 Датум:19.02.2024.     На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.219 од 19.02.2024.године за пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) извршиоца на радно место […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

  Број: 220/2 Датум:19.02.2024.     На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс […]