KORISTITE VAUČERE ZA ODMOR KOD NAS

I ove 2022. godine kod nas, možete koristiti vaučere za odmor! Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona : +381 032 661 690 Marketing +381 032 662 260 Recepcija

Prof.dr Lukas Rasulić Neurohirurg sa KCS

U četvrtak 01.09. u 10h, u Specijalnoj Bolnici za Rehabilitaciju Ivanjica kos nsultativne preglede će obavaljati poznati neurohirurg sa KCS Profesor Doktor Lukas Rasulić Kontakt telefon za informacije i zakazivanje 062 89 870 89

Dr. Srđan Vlajević Ortoped Spinalnog Centra KC kragujevac

Dr.Srđan Vlajević Ortoped Spinalnog Centra KC  Kragujevac , vršiće preglede u Sredu 31.08.2022. u Specijalnoj Bolnici za rehabilitaciju Ivanjica od 17h. Sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda mogu se dobiti putem telefona: 062 -89 -87-089

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na odredjeno vreme na radno mesto pod nazivom pomoćni radnik u kuhinji

Broj: 1376/2 Datum:29.08.2022.              Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Sl.gl.RS“ br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Odluka RS, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl.RS“ br.96/19, 58/20 – Aneks I) i Odluke o raspisivanju […]